unavidamoderna: Vista de la sala de fruta, Mer…

unavidamoderna:

Vista de la sala de fruta, Mercado de Alcalde, calles Joaquín Angulo y Pino Suárez, Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México 1962

Arq. Horst Hartung

Foto. Horst Hartung

View of the fruit stalls, ‘Acalde’ Market, Joaquin Angulo & Pino Suarez, Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, Mexico 1962


%d bloggers like this: