benkaden: Ansichtskarte KATOWICE Pomnik Powst…

benkaden:

Ansichtskarte

KATOWICE

Pomnik Powstańców Śląskich

(1967, proj. G[ustaw] Zemla i W[ojciech] Zabłocki)

wg fotografii barwnej K.

Kaczyńskiego

 

Biuro Wydawnicz “Ruch”

Categories Uncategorized

%d bloggers like this: